Meme Estetiği | Meme Büyütme - Meme Küçültme
Whatsapp
Meme Estetiği

Meme estetiği, meme bölgesindeki estetik sorunları düzeltmeye yönelik cerrahi ve cerrahi olmayan işlemleri içeren bir alanı ifade eder. Bu işlemler genellikle meme boyutunu artırmak, küçültmek, şekil değişiklikleri yapmak veya meme sarkmalarını düzeltmek amacıyla gerçekleştirilir. Meme estetiği aynı zamanda meme rekonstrüksiyonu gibi cerrahi prosedürleri içerir, bu prosedürler genellikle meme kanseri sonrasında kaybedilen memenin yeniden oluşturulması amacını taşır. Meme estetiği prosedürleri arasında meme büyütme ameliyatları, meme küçültme ameliyatları, meme dikleştirme operasyonları, meme rekonstrüksiyonu, jinekomasti düzeltme işlemleri ve meme şekillendirme yer alır. Bu işlemler, hastanın bireysel isteklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygulanabilir. Her bir meme estetiği prosedürü, hastanın vücut yapısına ve cerrahi hedeflere özgü olarak planlanır.

Meme Estetiği

Meme Estetiği

Meme Estetiği

Uzmana Sor - Randevu Al

0212 679 2020  –  0533 203 1030

Meme Estetiği

Meme estetiği temel olarak beş ana başlık altında değerlendirilebilir:

Meme Büyütme: Meme hacminin yetersiz olduğu durumlarda, meme büyütme amacıyla gerçekleştirilen işlemler.

Meme Küçültme: Meme hacminin fazla olduğu durumlarda, büyük memelerdeki aşırı hacmi düzeltmek amacıyla yapılan meme küçültme işlemleri.

Meme Dikleştirme: Meme dokusundaki yapısal değişiklikler, yaşlanma, kilo alıp verme ve doğum sonrasında oluşan sarkmaları düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen meme dikleştirme operasyonları.

Meme Rekonstrüksiyonu: Meme kanseri sonrasında kaybedilen memenin yeniden oluşturulması amacıyla yapılan meme rekonstrüksiyonu işlemleri.

Jinekomasti ve Diğer İşlemler: Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak adlandırılan jinekomasti problemlerinin düzeltilmesi ve jinekomasti dışındaki diğer işlemler. Bu işlemler ayrı ayrı uygulanabileceği gibi ihtiyaca göre birleştirilebilir.

Meme Büyütme İşleminde Kullanılan Teknikler

Meme büyütme işlemlerinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Silikon Meme İmplantları: Meme büyütmede en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, silikon meme implantlarının kullanılmasıdır. Bu implantlar, meme dokusunun altına veya üstüne yerleştirilerek meme hacmini artırır.

Yağ Enjeksiyonu ile Meme Büyütme: Hastanın kendi vücudundan alınan yağ dokusunun, özellikle karın veya uyluk bölgelerinden alınıp meme bölgesine enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir diğer yöntemdir. Bu yöntemle doğal ve kişinin kendi yağ dokusu kullanılarak meme büyütme işlemi yapılabilir.

Meme büyütme işlemleri genellikle hastanın tercihlerine, vücut yapısına ve cerrahi hedeflere bağlı olarak belirlenir. Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak daha doğal sonuçlar elde etmek amacıyla geliştirilmiş protezler kullanılmaktadır. Ayrıca, bu işlemler isteğe bağlı olarak ayrı ayrı uygulanabileceği gibi kombine edilerek de gerçekleştirilebilir.

Meme Büyütme İşlemi Nasıl Yapılır?

Meme büyütme ameliyatı, genellikle aşağıdaki adımları içeren bir prosedürdür:

Protez Yerleştirme Alanı: Meme büyütme işlemi için kullanılan protezler, genellikle meme dokusu altına, adale (kas) altına veya her iki alan arasındaki fasya altına yerleştirilir. Bu yerleştirme yerine, genellikle meme altı kıvrımı, meme ucu veya koltuk altı tercih edilebilir.

Kesilerin Yapılması: Protezin yerleştirileceği alana bağlı olarak, meme altı kıvrımı, meme ucu veya koltuk altından yapılan kesiler kullanılır. Koltuk altından yapılan kesilerde, genellikle endoskopik yöntemle protez yerleştirilir. Bu sayede işlem sonrasında memede belirgin bir iz kalmaz.

Protez Yerleştirme: Kesiler yapıldıktan sonra cerrah, seçilen alana protezi yerleştirir. Protezler, istenilen meme hacmi ve şeklini elde etmek amacıyla özenle seçilir ve yerleştirilir.

Bu adımlar, cerrahın tercihlerine ve hastanın anatomik özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Meme büyütme ameliyatı genellikle hasta memnuniyeti ve doğal görünüm elde etme amacıyla gerçekleştirilir.

Meme Dikleştirme ve Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatları, hastanın estetik kaygılarının yanı sıra bel-sırt ağrıları, duruş bozuklukları, omurga problemleri, pişikler ve kıyafet seçiminde zorluk gibi sağlık sorunlarına da çözüm sunan bir cerrahi müdahaledir. Ameliyat, aşağıdaki adımları içerebilir:

Fazla Meme Dokusunun Çıkarılması: Meme büyüklüğünün ve sarkıklığının neden olduğu rahatsızlıkları gidermek için, fazla meme dokusu ameliyat teknikleri kullanılarak çıkarılır. Bu, daha az iz bırakan tekniklerle gerçekleştirilebilir.

Meme Dokusunun Şekillendirilmesi: Çıkarılan fazla meme dokusu sonrasında, kalan meme dokusu şekillendirilir. Meme dokusunun hacmi azaltılarak daha dik, daha küçük ve daha diri bir görünüm elde edilir.

Meme Dikleştirme İşlemi: Meme dikleştirmede, sarkan meme dokusunun normal yerine taşınması ve gerektiğinde fazla derinin çıkarılmasıyla meme yeniden şekillendirilir. Bu, meme dokusunun sarkmasını önler ve daha estetik bir görünüm sağlar.

Her hasta farklı olduğu için, bu ameliyatlar cerrahın hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun bir plan oluşturmasını gerektirir. İşlem, hem estetik hem de sağlık sorunlarına çözüm sunarak hastanın memnuniyetini artırmayı hedefler.

Meme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Meme ameliyatlarından sonra genellikle hastaların ortalama iyileşme süresi bir haftadır. Bir hafta içinde, hastalar günlük işlerini yapabilecekleri duruma gelirler, araba kullanma gibi aktivitelerde bulunabilirler. Birinci ayın sonunda hafif sporlara, ikinci ayda ise ağır sporlara başlamak mümkündür. Operasyon sonrasında hastalara, hastanemiz tarafından temin edilen özel sütyenlerin bir ay süreyle kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, hastalara ilk bir ay boyunca yüzüstü yatmalarını tavsiye ediyoruz. Bu öneriler, iyileşme sürecini desteklemek ve operasyonun etkilerini en iyi şekilde optimize etmek amacıyla yapılmıştır. Her hastanın iyileşme süreci bireysel farklılıklar gösterebilir, bu nedenle cerrahın önerilere uyulması önemlidir.

Meme Ameliyatında Yaş Sınırı

Meme ameliyatları, meme gelişiminin tamamlandığı her yaş grubuna uygulanabilir.

Meme Ameliyatından Sonra Annelerde Emzirme

Meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatları sonrasında genellikle emzirme konusunda herhangi bir problem yaşanmazken, meme küçültme ameliyatlarında meme bezi dokusunun bir kısmının çıkarılması nedeniyle emzirme konusunda az da olsa risk görülebilir.

Meme Ameliyatı Sonrasında İz Kalır Mı?

Meme büyütme haricindeki tüm meme ameliyatlarından sonra izlerle iyileşme süreci kaçınılmazdır. Ancak, ameliyatlar, izlerin mümkün olduğunca az görünmesini sağlamak üzere özenle gerçekleştirilir. İzler, kişinin genetik özelliklerine bağlı olarak değişebileceği gibi, kullanılan tekniklere ve malzemelere bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Meme büyütme ameliyatlarında ise, koltuk altına yapılan insizyonlar gibi izleri minimize etmek adına özel teknikler uygulanabilir ve ameliyat izleri daha az belirgin olabilir.